kolorwy baner

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu

Głównym założeniem Metody Dobrego Startu jest wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, wykorzystując do tego zabawę i symbole graficzne aktywizujące zmysły. Daje to możliwość szybkiego rozwoju funkcji mających ogromne znaczenie dla nauki czytania i pisania, czyli funkcji ruchowych, słuchowo-językowych czy wzrokowo-przestrzennych. Dzieci wspólnie z p. Edytką opracowywały wiersz „Przyszyję guzik”.