kolorwy baner

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach otrzymało wsparcie finansowe w ramach kierunku interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3” w wysokości 3 000, 00 złotych.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i realizację działań promujących czytelnictwo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Konkurs techniczno-literacki

31 października 2023 r. w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 20 w Siedlcach zakończył się konkurs techniczno – literacki dla dzieci i ich Rodziców pt. „Moja książeczka”.

Cele konkursu:

– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonanie pracy konkursowej;

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci;

– kształtowanie inwencji twórczej wyobraźni oraz sprawności manualnej dzieci;

– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

– doskonalenie umiejętności wyrażania swoich wyobrażeń, myśli i spostrzeżeń;

Konkurs adresowany był do wszystkich grup wiekowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie książeczki w formacie A5. Rodzic opracowywał treść, a dziecko tworzyło ilustracje.

Każda książeczka jest pomysłowa i wyjątkowa, dlatego wszyscy uczestnicy konkursu zostają zwycięzcami. Dyplomy i nagrody otrzymują:

Wojciech W.- grupa Kotki

Kamil K.- grupa Kotki

Emilia S. – grupa Jagódki

Hanna Ch. – grupa Jagódki

Pola D. – grupa Jabłuszka

Wiktoria Ł. – grupa Jabłuszka

Matylda Ch. – grupa Jeżyki

Kornelia N. – grupa Żabki

Yeva K. – grupa Żabki

Roksana P. – grupa Misie

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wystawa prac plastycznych w Bibliotece Pedagogicznej

W ramach współpracy między naszym przedszkolem a Biblioteką Pedagogiczną w Siedlcach dzieci z grupy 6 latków wykonały prace plastyczne na temat „Moja ulubiona postać z bajki”. Rysunki wykonane przez przedszkolaków zostały umieszczone na wystawie w bibliotece.

Przedszkolne wypożyczalnie książek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Co warto przeczytać- adaptacja dziecka w przedszkolu

Feluś i Gucio idą do przedszkola” Katarzyna Kozłowska Marianna Schoett

Akcja adaptacja. Jak pomóc dziecku i sobie w zaprzyjaźnieniu się z przedszkolem” Agnieszka Stein

Czas na przedszkole” Anna Kałużny, Marta Misztela