kolorwy baner

Opłaty

Numery kont do opłat, obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

opłata za wyżywienie – 62 1050 1953 1000 0023 5336 4264

opłata za świadecznia opiekuńczo – wychowawcze ponad podstawę programową – 84 1050 1953 1000 0023 4843 1418

Opłat dokonujemy z dołu do 10- go dnia każdego miesiąca drogą elektroniczną.

Roczna składka na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi: 400 zł, za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola składka wynosi łącznie: 700 zł.

Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w ratach.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach

nr konta: 54 9194 0007 0023 0306 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.

NIP Rady Rodziców: 821 21 08 249

Roczna składka na wyprawkę (np. bloki, kredki, farby) wynosi 140 zł  i środki czystości 80 zł. Kwotę należy wpłacać w Sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ,,Wyprawka, środki czystości” – imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.