Aktualności

wejście do budynku przedszkola

Naszą Misją

jest zorganizowanie wsparcia całościowego rozwoju dziecka realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są prawda, dobro i piękno.