kolorwy baner

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe z zakresu:

  • rytmika: dla dzieci 3 i 4 letnich  2 x w tygodniu po 15 minut dla dzieci 5 i 6 letnich 2x w tygodniu po 30 minut
  • język angielski: dla dzieci 3 i 4 letnich 2 x w tygodniu po 15 minut
  • zajęcia taneczne: dla dzieci 3 i 4 letnich 2x w tygodniu po 15 mintut, dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut
  • religia: dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

Dzieciom posiadającym opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, terapii ruchowej i terapii integracji sensorycznej. Są to zajęcia indywidualne prowadzone zgodnie z Indywidualnym Programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju opracowanym przez zespół specjalistów w wymiarze 8 godz. w miesiącu.

Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutę SI oraz rehabilitanta.

  • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane są w formie zajęć specjalistycznych (indywidualnych i grupowych) mających na celu rozwijanie uzdolnień dzieci lub korektę istniejących zaburzeń rozwoju. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta i terapeutę integracji sensorycznej.

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej tworzy się dla dziecka:
– posiadającego specjalistyczną opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
– na podstawie informacji nauczyciela stwierdzającego, że dziecko wymaga takich zajęć;
– zgłoszenia rodzica.

Prowadzimy grupowe zajęcia z korektywy.

Prowadzimy wsparcie dla dzieci w ramach programu „Za Życiem”.