kolorwy baner

Programy dodatkowe

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Wykaz programów własnych realizowanych w MPI nr20 w roku szkolnym 2023/2024

3 latki ,,Jeżyki”-,, Program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich z grupy Jeżyki 2023/2024’’ PW/1/2023/2024

4 latki A. ,,Jabłuszka”- ,,Sensoryczny piękny świat”- program wspomagający rozwój zmysłów. PW/2/2023/2024

„Profilaktyka dysleksji – wczesna nauka czytania” – II półrocze od 4 latków do 6 latków. PW/7/2023/2024 – Innowacja pedagogiczna

4 latki B. ,,Jagódki” – ,,Zabawy z czytaniem”- Innowacja pedagogiczna. PW/3/2023/2024

5 latki ,,Żabki”- ,,Matematyka- słucham, patrzę, robię”- program rozwijający dziecięcą aktywność i samodzielność poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej. PW/4/2023/2024

6 latki A,, Kotki”- Program zajęć dodatkowych wspierających osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole dla dzieci z grupy ,,Kotki” PW/5/2023/2024

6 latki B ,,Misie”- „Duże Misie lubią czytać” PW/6/2023/2024

P. Edyta Piłat – Program Profilaktyczny – zajęcia grupowe i indywidualne rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne.